höghus med brandskydd

Borås säkraste hus

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Referenser
  5. /
  6. Borås säkraste hus

Borås högsta hus höjer sig över stadens även när det gäller brandsäkerhet. Ett spännande hus för balkongernas mönsterskapande placering och det spetsiga taket. Men de brandtekniska lösningarna för ventilationen är inte utformade för att vara spektakulära, utan bygger på beprövad teknik som huvudsakligen finns samlad i Hagabs RESQUE-sortiment för säker brandgasevakuering i höga hus.

 

Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som skapar övertryck i trapphus och hisschakt i kombination med Hagabs tryckhållningsspjäll RETS på varje våningsplan. Evakuerings-spjällen längst upp och takhuvarna har också tillverkats av Hagab.

vy över Borås

– Utmaningen är att hålla trapphus och hisschakt fria från brandgaser, och att snabbt kunna evakuera stora mängder luft, förklarar Per-Anders Johansson på VVS & Miljöteknik i Jönköping, som dimensionerat ventilationen. Trapphus och hisschakt är separerade och hissarna ska kunna fungera som evakueringsvägar.

 

– En räddningsledare sa till lokaltidningen vid inflyttningen, att ”det här är troligen Borås säkraste hus om det börjar brinna”, berättar Anna-Karin Pettersson, kundansvarig hos Hagab.

höghus vid vatten

Använda produkter i projektet