1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. RESQUE Brandgaskontroll
  9. /
  10. RETH

RETH

Takhuv

RETH är en väder- och vindskyddad avluftshuv i brandgaskontrollsystemet RESQUE som placeras över ett trapphus eller hisschakt.

Produktfördelar

- Brandsäkrar utrymningsvägar i höga byggnader.

- Rökgaskontroll.

- Kombineras och dimensioneras med övriga RESQUE-produkter.


Produktinformation

Takhuven RETH är en väder- och vindskyddad avluftshuv och ingår i systemlösningen RESQUE. RETH placeras på högsta punkt över ett trapphus eller hisschakt. Vid brand aktiveras ett antal funktioner för att säkerställa utrymning av personer i byggnaden. Trapphus ska hållas fria från brandgaser genom bl. a övertrycksättning och att luftströmmar via trapphuset ut till det fria via takhuven. När systemet är inaktivt hålls systemet stängt och ingen nederbörd tränger in i trapphuset via takhuven. Takhuv RETH placeras lämpligen på takgenomföring RETG.


Egenskaper

Egen lackeringsanläggning ger stor valfrihet av kulörer.

Tillverkas i förzinkad stålplåt. Huven kan även tillverkas i aluzinkbelagd stålplåt, rostfri stålplåt eller Magestic på begäran.

Finns i storlek 7, 9, 11 och 13.

RETH används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

Borås högsta hus håller hög standard vad gäller brandsäkerhet. Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som i kombination med tryckhållningsspjäll på varje våningsplan skapar övertryck i trapphus och hisschakt vid brand. Produkterna är en del av Hagabs RESQUE-sortiment, utvecklat för säker brandgasevakuering i höga hus.

Borås säkraste hus

Relaterade Produkter