1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. RESQUE Brandgaskontroll
  7. /
  8. RETS

RETS

Tryckhållningsspjäll

Tryckhållningsspjäll RETS i brandgaskontrollsystemet RESQUE har viktbelastade spjällblad, som förinställts till det övertryck som beräknats för aktuellt trapphus eller hisschakt.

Produktfördelar

- Brandsäkrar utrymningsvägar i höga byggnader.

- Rökgaskontroll.

- Kombineras och dimensioneras med övriga RESQUE-produkter.


Produktinformation

RETS är ett självverkande spjäll som ingår i systemlösningen RESQUE. RETS håller övertrycket konstant i trapphus eller hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand. Spjället används i kombination med brandgasevakuering och för övertrycksättning av räddnings/utrymningshiss. RETS kombineras lämpligen med evakueringsspjället REEV. I normalfallet är RETS stängt men bör kombineras med REEV för att förhindra luft- och värmeläckage när brandgasevakueringssystemet är inaktivt. Spjället har två eller flera viktbelastade spjällblad och de levereras förinställda från fabrik till det övertryck som beräknats för aktuellt trapphus eller hisschakt. Flöde och önskat tryckfall över spjället tas fram av brandkonsult.


Bedömningar


Egenskaper

Självverkande.

Finns i storlek 600x600, 800x800, 1000x1000 och 1200x1200 mm.

Storleken bestäms av beräknat maximalt luftflöde och förinställt övertryck.

RETS används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

Borås högsta hus håller hög standard vad gäller brandsäkerhet. Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som i kombination med tryckhållningsspjäll på varje våningsplan skapar övertryck i trapphus och hisschakt vid brand. Produkterna är en del av Hagabs RESQUE-sortiment, utvecklat för säker brandgasevakuering i höga hus.

Borås säkraste hus

Relaterade Produkter