små bitar av plåt

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa villkor gäller om inget annat avtalats.

Leveransbestämmelser

Leverans sker enligt NL-17, Allmänna bestämmelser, utgivet av Teknikföretagen, med tillägg VU 20 för leverans av ventilationsutrustning, utgivet av Svensk Ventilation.

Angiven leveranstid avser dag då leveransen lämnar Hagabs fabrik i Taberg.

 

Priser

Priser gäller exklusive moms. Frakt och emballagekostnader tillkommer för order utanför webbshopen.

Valuta SEK.

 

Kampanjer

Kampanjer i webbshopen kan ej kombineras med avtalade rabatter för webbshopen.

 

Prisreservationer och tekniska förändringar

Vid större valutaförändringar förbehålles rätten till prisjusteringar.

Hagab förbehåller sig rätten till tekniska eller prismässiga förändringar på grund av orsaker som inte kunnat förutses.

 

Betalningsvillkor

30 dagar netto från leveransdagen. Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta.

 

Mottagning av leverans

Kunden ansvarar för att kontrollera leveransen innan den kvitteras. Kontrollera att leveransen är oskadad och att antalet kolli stämmer med fraktsedeln. Är leveransen korrekt, skriv då under fraktsedeln. Därigenom har leveransen accepterats och godkänts. Är leveransen inte korrekt måste kunden ange skriftligt på fraktsedeln vad felet är. I annat fall gäller, enligt speditörens leveransbestämmelser, att leveransen godkänts utan förbehåll.

Transport sker på kundens egen risk och eventuella transportskador ska reklameras hos transportören av kunden.

 

Retur

Felfria lagerförda produkter i standardemballage kan returneras, efter kontakt med Hagab, med 25% returavdrag.

 

Villkor för kreditering

Innan retur av varor ska Hagab alltid kontaktas. Bifoga alltid kopia på faktura eller följesedel.

Returkostnader betalas av kunden.

 

Reklamation

Produktfel ska reklameras direkt när felet uppstått till Hagab genom mail till reklamation@hagab.com.

Ersättning vid reklamation sker enligt NL17 och VU20.

 

Offert

Offerter gäller i 60 dagar.

 

Garanti

Garanti gäller, enligt NL17 och VU20, under 24 månader från godkänd slutbesiktning, dock max 30 månader från leveransdatum.

 

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Hagabs egendom till dess den blivit fullt betald.