1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. RESQUE Brandgaskontroll
  7. /
  8. REEV

REEV

Evakuerings- och avstängningsspjäll

Evakueringsspjäll/avstängningsspjäll REEV i brandgaskontrollsystemet RESQUE öppnar vid detektering av brandgas för att möjliggöra evakuering av höga byggnader.

Produktfördelar

- Brandsäkrar utrymningsvägar i höga byggnader.

- Rökgaskontroll.

- Kombineras och dimensioneras med övriga RESQUE-produkter.


Produktinformation

Evakueringsspjället REEV ingår i systemlösningen RESQUE och kombineras lämpligen med takhuv RETH, takgenomföring RETG och spjället RETS. Spjället har elektriskt ställdon, 24V, med fjäderåtergång och det kan monteras direkt mot takgenomföringen om så önskas. I normalläge är spjället stängt och det öppnar vid spänningsbortfall. REEV kan också användas som avstängningsspjäll i trapphus eller hisschakt.


Bedömningar


Egenskaper

Elektriskt fjäderåtergångsställdon, 24V, med termisk sensor som löser ut vid 72°C.

Finns i storlek 600x600, 800x800, 1000x1000 och 1200x1200 mm.

REEV används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

Borås högsta hus håller hög standard vad gäller brandsäkerhet. Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som i kombination med tryckhållningsspjäll på varje våningsplan skapar övertryck i trapphus och hisschakt vid brand. Produkterna är en del av Hagabs RESQUE-sortiment, utvecklat för säker brandgasevakuering i höga hus.

Borås säkraste hus

Relaterade Produkter