1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. RESQUE Brandgaskontroll
  9. /
  10. RETG

RETG

Takgenomföring

Takgenomföringen RETG i brandgaskontrollsystemet RESQUE passar till takhuv RETH.

Produktfördelar

- Brandsäkrar utrymningsvägar i höga byggnader.

- Rökgaskontroll.

- Kombineras och dimensioneras med övriga RESQUE-produkter.


Produktinformation

Takgenomföring RETG ingår i Hagabs RESQUE-system. Isoleringen är 50 mm och består av stenullskivor, typgodkända med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner med ytskikt av kraftig glasfiberväv. En utvändig fästprofil levereras med takgenomföringen för infästning till olika taklutningar. Standardutförande på RETG är i förzinkad stålplåt, men kan får i aluzink, rostfri stålplåt eller magestic mot begäran.


Egenskaper

Tillverkas i förzinkad stålplåt. Genomföringen kan även tillverkas i aluzinkbelagd stålplåt, rostfri stålplåt eller Magestic på begäran. Isolering med ytskikt av kraftig glasfiberväv.

Finns i storlek 600x600, 800x800, 1000x1000 och 1200x1200 mm.

Isolering 50 mm (EI30).

RETG används i Borås högsta hus

höghus vid vatten
vy över Borås

Borås högsta hus håller hög standard vad gäller brandsäkerhet. Hagab har levererat tilluftsfläktarna i källaren som i kombination med tryckhållningsspjäll på varje våningsplan skapar övertryck i trapphus och hisschakt vid brand. Produkterna är en del av Hagabs RESQUE-sortiment, utvecklat för säker brandgasevakuering i höga hus.

Borås säkraste hus

Relaterade Produkter