tak med sladdar

Patienterna flyttar in i prestigebygget. BASIC klarar brandskyddet.

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Referenser
  5. /
  6. Patienterna flyttar in i prestigebygget. BASIC klarar brandskyddet.

Nu under hösten börjar verksamheter och patienter flytta in i Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Kanske Sveriges största prestigebygge genom tiderna, med ca 800 vårdplatser och 40 operationssalar. Hagabs backströmningsskydd BASIC spelar en viktig roll i det totala brandskyddet. För Bravida Ventilation som ansvarar för hela ventilationsentreprenaden är BASIC en uppskattad produkt med sin enkla konstruktion och funktion, som underlättar montage, test och driftsättning.

 

Alla vårdsalar är säkrade med BASIC backströmningsskydd för att förhindra brandgasspridning via ventilationen. För Hagab kommer Nya Karolinska bli det enskilt största projektet någonsin, när det står klart 2018. Hittills – kanske ska tilläggas. Då har ett mycket stort antal BASIC levererats i dimensionerna 100-350 millimeter.

– Enbart ventilationssystemet är ett gigantiskt projekt i projektet som ibland bemannas av upptill 50 montörer och 13 tjänstemän, berättar Klas Röhr, projektchef på Bravida Ventilation.

– Just därför är BASIC så bra att jobba med, fortsätter Vedde Alig som är projektledare på Bravida. En relativt liten produkt i helheten, men som förenklar väldigt mycket. Smidigt montage, ingen injustering, ingen elektronik eller motorisering och aldrig någon felkälla för systemet.

 

 

ventilation styrrum
byggarbetarplats nya karolinska
två män med varselväst
backströmningsskydd installerade i takrör

Använda produkter i projektet