Victoria tower

Brandsäkerhet mot nya höjder

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Referenser
  5. /
  6. Brandsäkerhet mot nya höjder

Victoria Tower – Stockholms nya landmärke – är första byggnad i Sverige där hissar är primär evakueringsväg. Hagab har en viktig del i ventilationens brandsäkerhet.

 

Vid brandlarm prioriteras hissarna till berörda våningsplan. Hisschakten har ett övertryck för att för hindra att rök tränger in och kan snabbt ventileras genom huvar på taket.

Victoria tower ytterväggsgaller

Hotellet har ett system för brandgasevakuering i trapphus och hisschakt som följer Boverkets föreskrifter för höga byggnader. För att begränsa brandgasspridning, har varje våningsplan separata tryckhållningsspjäll, levererade av Hagab.

 

– Vi har dessutom levererat backströmningsskydd till alla 300 hotellrum förutom tryckhållningsspjällen. Produkter som ingår i Hagabs RESQUE-program för brandgasevakuering, förklarar Hans Norlinder, på Hagab i Stockholm.

 

– Vi har även bidragit lite till designen, fortsätter Hans. Hagab har nämligen specialtillverkat de trekantiga fläktgallren som smälter in i fasadmönstret.

restaurangmiljö med utsikt
brandskyddscertifikat

Använda produkter i projektet