två ventilationsspjäll

Guide för att välja rätt ventilationsspjäll

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Ventilation
  7. /
  8. Guide för att välja rätt ventilationsspjäll

Så väljer du rätt ventilationsspjäll

Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare då kraven på styrning av vårt inomhusklimat har ökat väsentligt. I moderna luftbehandlingssystem har spjäll och dess funktion en central roll. Vi hjälper dig med vilken typ av spjäll som passar för dina projekt genom att lyfta olika spjälltypers främsta egenskaper på ett enkelt sätt.

Irisspjäll

För injustering av flöde. Irisspjäll är avsett för reglering av luftflöde i ventilationskanaler, i så väl som tilluft som frånluft. Eftersom tillslutningsdelen i ett irisspjäll placeras innan för höljet så har så är bygglängden relativt kort.

IRHA

Hagabs irisspjäll

IRHA är avsett för reglering av luftflöde i cirkulära ventilationskanaler. Konstruktionen på bladen ger en jämn och centrisk strypning.

Backspjäll

Backspjäll är avsett för enkelriktade flöden och förhindrar att luft kommer in i avluftskanalen vid exempelvis fläktstopp. Spjällbladen hålls öppna vid tryck i kanalen och stänger av sin egenvikt vid fläktstopp. I utrymmen med intermittent luftbehov utjämnar backspjäll effektivt trycket.

CBHA

Hagabs backspjäll

CBHA är avsett att förhindra luft att komma in i cirkulära avluftskanaler eller öppningar vid till exempel fläktstopp.

RBHA är avsett att förhindra luft att komma in i rektangulära, vertikala avluftskanaler eller -öppningar vid till exempel fläktstopp.

Vridspjäll

Vridspjäll, som är en typ av reglerspjäll eller avstängningsspjäll, reglerar luftflöden och kan fullständigt tillsluta flödet. Spjällen kan till exempel styras med ett handreglage, en ställdonshylla eller ett färdigmonterat ställdon. Vridspjäll har endast ett spjällblad som vid stora storlekar kan sticka ut utanför höljet när det är öppet.

ventilationsspjäll

Hagabs vridspjäll

CSHA är ett regler och/eller avstängningsspjäll avsett att monteras i cirkulära kanaler.

Jalusispjäll

Jalusispjäll har god reglerbarhet och är en typ av reglerspjäll eller avstängningsspjäll för injustering, reglering och avstängning av flöden. Jalusispjäll har kort byggmått även vid stora kanaldimensioner. Bladen är lagrade mot höljet och ger en god vridstyvhet. Spjällen kan styras med elektriskt eller pneumatiskt ställdon eller med handreglage.

jalusispjäll

Hagabs jalusispjäll

CJHA är avsedd att förhindra luft att komma in i cirkulära avluftskanaler eller -öppningar, vid till exempel fläktstopp.

RJHA är avsedd att förhindra luft att komma in i rektangulära avluftskanaler eller öppningar vid till exempel fläktstopp.

RSHA är ett regler- och/eller avstängningsspjäll avsett att monteras mot rektangulär kanal eller öppning i vägg.