basic backströmningsskydd i närbild

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Spjäll med brandskyddsfunktion – vad behöver du?

Oavsett du driver ett nystartat bolag eller en större firma i ventilationsbranschen så finns det ofta många ingående och komplicerade frågor om brandskydd i ventilationssystem. En bra start är att försöka förstå sig på vilka typer av brandskydd som finns och vad som kan vara bra att känna till om dem.

Brandgasspjäll

Brandgasspjäll förhindrar spridning av brandgas i ventilationssystem och omfattas av harmoniserad europeisk standard. I normaldrift är ett brandgasspjäll öppet och stänger vid indikering av brandgas genom att ställdonet görs energilöst.

Brandgasspjäll kan ha brandteknisk klassning E eller ES.

csha-es

Tryckavlastningsspjäll

Tryckavlastningsspjäll är, som namnet säger, avsett att tryckavlasta kanalsystem. I normaldrift är spjället stängt och öppnar vid indikering av brandgas genom att ställdonet görs energilöst.

Tryckavlastningsspjäll har ingen brandteknisk klass, eftersom spjället ska öppna förbindelse till det fria i händelse av brand och har där med inget behov av klassning.

rsha-t

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll är avsedda att förhindra spridning av både brand och brandgas i ventilationssystem och omfattas av harmoniserad europeisk standard. I normaldrift är spjället öppet och stänger vid indikering av brandgas genom att ställdonet görs energilöst.

Brand-/brandgasspjäll kan ha brandteknisk klassning EI eller EIS.

intact

Backströmningsskydd

Backströmningsskydd förhindrar brandgasspridning i FTX-system som behåller fläktar i drift i händelse av brand. Det placeras i tilluftskanalen till respektive brandcell och är öppet i normaldrift. När brandtrycket överstiger trycket i tilluftskanalen till brandcellen stänger backströmningsskyddet och förhindrar därmed spridning av brandgaser i ventilationssystemet.

Backströmningsskydd har ingen brandteknisk klassificering då produkten är en del i en systemlösning som bygger på det naturliga brandförloppet.

basic4iris

Se alla Hagabs brandspjäll