ställdon närbild

Förbättra din kunskap om elektriska och pneumatiska ställdon

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Ventilation
  7. /
  8. Förbättra din kunskap om elektriska och pneumatiska ställdon

Vi reder ut skillnaderna

Det finns två olika typer av ställdon för styrning av spjäll i luftbehandlingssystem, elektriska och pneumatiska. Vi förklarar skillnaderna och svarar på de vanligaste frågorna om ställdon. Dessutom har vi tagit fram ordlistor för att reda ut de vanligaste begreppen, vad de innebär och används för.

elektriska ställdon tabell

Elektriska ställdon

Den vanligaste typen av ställdon är elektriska ställdon. De används på både brandspjäll, för avstängning eller tryckavlastning, och på spjäll för avstängning eller reglering av luftflöden. Brandspjäll har alltid fabriksmonterat säkerhetsställdon med termisk sensor.

Det finns många olika typer av elektriska ställdon för att tillgodose alla olika typer av systemkrav. Ställkrafter mellan 2–30 Nm är mest vanligt förekommande. Ställdonen kan oftast drivas antingen med lik- eller växelström och anslutas till 24V eller 230V. För att hålla nere effektförbrukningen och samtidigt ge en hög ställkraft är gångtiden relativt lång.

Trots att elektriska ställdon i sig är underhållsfria bör tillsyn av kraftöverföringen ingå i den normala anläggningsöversynen för spjället.

tabell för pneumatiska ställdon

Pneumatiska ställdon

Pneumatiska ställdon har en stor flexibilitet, är snabba och starka. I brandskyddssammanhang passar pneumatiska ställdon i installationer med så kallade släckgasanläggningar där släckgasen via en speciell drivenhet utgör drivmedlet. Ställdonen passar även i system i explosionsfarliga utrymmen där el inte får användas.