Linköpings studenthus

Studenterna i Linköping sitter säkert. Och vackert.

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Referenser
  5. /
  6. Studenterna i Linköping sitter säkert

Kunskapen är tryggad i Linköping. Nya Studenthuset brandsäkrat med Hagabs brandspjäll. Linköpings Universitet (LiU) ville skapa en myllrande mötesplats för alla studenter oavsett inriktning och ämnen.
Ett studenternas hus som bygger samhörighet och stolthet.  Med hjälp av White Arkitekter, Peab och en lång rad underentreprenörer har byggherren Akademiska Hus AB sannerligen skapat ett hus som höjer sig över Campus. Hagab har levererat ett stort antal brandspjäll av typen Intact till den mäktiga kuben.

Nybygget, som invigdes i augusti 2019, utsågs i mars 2020 till ”Årets bygge” i Sverige. En utmärkelse som beaktar många kriterier från projektering till färdig byggnad. Dessutom är det drygt 16 000 kvm stora bygget i åtta våningar certifierat i Miljöbyggnad Guld. Hållbarheten har stått i fokus med bland annat stora ytor solpaneler på taket.

– Vi är väldigt glada för utmärkelsen, som är ett resultat av den öppna samarbetsform vi drivit projektet i tillsammans med universitetet, konsulter och entreprenörer, säger Anders Berg, projektchef på Akademiska Hus AB som äger byggnaden och hyr ut till LiU.

– Genom en samverkansentreprenad har vi låtit alla entreprenörer vara delaktiga i att skapa gemensamma målbilder, hög säkerhet och effektiv kostnadsnivå. Alla har haft full insyn i processen, och vi har lyft fram även de jobbiga frågorna i en positiv anda vid våra byggmöten.

– Samverkansentreprenad är ett bra sätt att ta tillvara den samlade kompetensen i gruppen, förklarar Anders Berg

Byggnaden samlar en rad gemensamma funktioner för universitetet där biblioteket är ett viktigt nav på fyra av våningsplanen samt källarplan. De över 1000 studieplatserna för grupparbete och enskilda studier har prioriterats. Fasaden är raffinerat klädd i plåt med en bit distans till fönstren som tycks minska i storlek åt sidorna. Interiören är en varm kontrast med många synliga limträbalkar, och dörrar, paneler och hyllor i varmt ådrad ask. Fönsternischerna djupa. Genom våningsplanen går ett ljusschakt med en hängande trappkonstruktion, som låter ett vackert ljus sippra ner, men innebär också en utmaning för brandskyddet.

takfönster

Brandskyddet

Hagab har levererat ett stort antal brandgasspjäll av modellen Intact i olika storlekar, tillgängligt monterade för service och provning i det stora fläktrummet på plan åtta.

– Vi på Torpheimer har levererat, installerat och driftsatt hela ventilationssystemet, inklusive spjällen från Hagab. En helsprinklad byggnad på alla våningsplanen, vilket är naturligt när det rör sig om mycket trä, mycket böcker och långt över tusen personer som kan befinna sig i byggnaden samtidigt, säger Mats Lundkvist projektledare

– Totalt har vi haft upp mot 100 man på plats i den mest intensiva fasen. Vi är stolta över att ha fått vara med, och här har entreprenörernas kunskaper verkligen tagits tillvara genom hela processen. Den bästa platsorganisationen jag varit med om; suverän ordning och reda tack vare Peab, fortsätter Mats.

– Hagab har också varit här för att se sina spjäll på plats i byggnaden; det är inte så vanligt att leverantörer engagerar sig så, det är uppskattat.

Hagabs spjäll sitter på både av- och tilluftskanalerna och aktiveras av rökdetektorer. Sprinklersystemet aktiveras vid 68°c. I anslutning till den stora trapphallens glastak finns stora fläktar som kan evakuera stora volymer brandgaser vid eventuell brand. En gång i kvartalet testas systemen synkroniserat med rökdetektorer, brandspjäll och sprinkler ihop. Helt klart sitter framtidens kunskap säkert i Linköping.

takfönster i linköping studenthus

Fakta

Studenthuset, Linköpings Universitet (LiU)
Byggherre: Akademiska Hus AB
Hyresgäst: Linköpings Universitet
Invigt: augusti 2019
Totalkostnad: 460 Mkr
Antal våningar: 8
Yta: ca 16000 kvm
Arkitekt: White
Generalentreprenör: Peab
Ventilationsentreprenör: Torpheimer AB Linköping
Övrigt: Årets Bygge 2020; certifierat Miljöbyggnad Guld.

två män framför linköping studenthus
ventilationsrum

Använda produkter i projektet