flera monterade backströmningsskydd

Påbyggd brandsäkring

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Referenser
  5. /
  6. Påbyggd brandsäkring

Oj, detta är ett spännande projekt på många sätt. Här i området Skarpan i Linköping har Riksbyggen tagit ett offensivt kliv in i framtiden med trygg blick i backspegeln. De många backströmningsskydden som HAGAB levererat genom åren och brandsäkrar ventiltionanläggningar är en stor affär för Hagab; men backströmningsskydden är inte den mest spektakulära delen av detta rot-projekt. De 15 huskropparna från 60-talet har nämligen byggts på med en ny våning och vuxit med 174 nya lägenheter till totalt 429.

 

I fläktrummen på taket har FTX-aggregaten gjort underverk för både inomhusklimatet och energikostnaderna.
– Det är imponerande besparingar vi åstadkommit med värmeväxlare i stället för att ta in friskluften via ventiler vid fönstren som tidigare och låta den varma avluften bara gå till spillo, berättar Tomas Egerskog på Ventpartner AB i Norrköping som ritat och dimensionerat systemen i varje hus.
– Att få allt på plats har inte varit helt enkelt; utan vinden och det installationsgolv som ligger mellan den nya våningen och den gamla delen hade det inte varit möjligt att komma in i varje lägenhet.
– Vi har fått bygga nya kanaler in i varje rum för tilluften, förklarar Tomas vidare.

vy över Linköping från tak

Finjusterat skydd
Backströmningsskydd, Basic 4 med Irisspjäll sitter på varenda tilluftskanal in till lägenheterna, vilket innebär att luftflödet kan finjusteras till varje lägenhet för att uppnå bästa inomhusklimat.
Brandskyddet som Basic 4 erbjuder behöver dock aldrig justeras eller funktionstestas. De finns som en trygghet för att brandgaser inte ska kunna pressas bakåt i ventilationen och spridas vidare i byggnaden om det uppstår brand i ett utrymme.

 

Rot med känsla
Det är inte bara den varma frånluften som tagits tillvara i detta rot-projekt som förtätat ett befintligt bostadsområde från 1960-talet. Trots en omfattande till- och ombyggnad av trapphus med nya hissar i de gamla trapphusen, har riksbyggen också värnat om att bevara den ursprungliga 60-talskänslan.
Efter en så kallad ”kulturinventering” bestämdes bland annat att de gamla köken inte skulle rivas ut utan renoveras. Gamla dörrtrycken och beslag sitter stilsäkert där de alltid gjort, liksom de fina fönsterbänkarna i sten. Gamla golv har finslipats, eller bytts till tidstypiska nya, svåra att skilja från de gamla. Bland annat har linoleum-golv använts flitigt.

 

Strikt ordning
Vi får följa med upp bland både takbjälkar på vinden och in i de extremt välordnade fläktrummen där till- och frånluftskanalerna står i givakt. Totalt är det 22 fläktrum som byggts på de totalt 15 husen; alla hus är inte lika stora, några har därför fått två fläktrum för att optimera kanaldragningen.
– När kanalerna är så täta som nu, och värmeväxlaren så effektiv, blir energivinsten stor, fortsätter Tomas när vi kommit upp i ett av fläktrummen, där dessutom ljudnivån visar sig vara imponerande låg.

 

Bred kompetens
Ventpartner, där Tomas Egerskog är projektledare, finns med kontor på många platser; enheten i Linköping som ansvarat för ventilationen i detta projekt sysselsätter cirka 25 personer. Och i det ansvaret ligger inte bara installationerna av FTX-aggregaten och anslutningarna till alla 429 lägenheterna, utan också projektering och dimensionering av varje hus.
– Ja, vi är nog lite ovanliga med att kunna erbjuda våra kunder helheten; det är den vägen vi har valt här i Östergötland, förklarar Tomas, med viss stolthet.
– Vi vill gärna jobba i så nära partnerskap som möjligt med våra kunder, vilket fungerat väldigt bra med Riksbyggen under dessa år. Snart är sista huset också inflyttningsklart.

 

Som leverantör av brandskyddande ventilationsprodukter måste Hagab hitta rätt i många olika miljöer. Bli en lagspelare som stöttar hela vägen, och som förstår ambitioner och visioner hos byggherrar och ventilationsentreprenörer. Här i Linköping har renoveringen pågått i nästan fem år och Hagab har stått på tå och levererat på avrop lika länge.

flerfamiljshusfasad
Monterat backströmningsskydd närbild
ventilation och backströmningsskydd

Använda produkter i projektet