två basic i närbild

Allt du behöver veta om backströmningsskydd

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. Allt du behöver veta om backströmningsskydd

Varför göra backströmningsskydd krångligare än det är?

När ska jag välja ett backströmningsskydd? Hur fungerar backströmningsskydd vid brand? Oavsett om du är ny i branschen eller besitter många års erfarenhet har vi nu gjort det enklare än någonsin att bättra på kunskapen om just backströmningsskydd.

Användandet av backströmningsskydd är något som de senaste 15 åren har gått från nästintill obefintligt till en väldigt populär produkt att använda för att förhindra brandgasspridning via ventilationssystemet. Ett backströmningsskydd är ett självverkande brandspjäll som förhindrar att brandgaser sprids mellan brandceller via tilluftskanaler. Den här typen av brandgasskydd används i ventilationssystem med fläktar i drift, ofta i till exempel bostäder, hotell och äldreboenden.

Eftersom backströmningsskydd inte innehåller några mekaniska eller elektroniska delar krävs ingen elanslutning, service eller underhåll vilket ger en hög driftsäkerhet.

Monterat backströmningsskydd Basic

Hur backströmningsskydd skyddar vid brand

Backströmningsskyddets grundfunktion är att förhindra spridning av brandgaser via tilluftssystemet och det används i FT- och FTX-system med fläktar som är i drift under hela brandförloppet. Backströmningsskydden kan placeras både i och utanför betjänad brandcell och därmed skydda övriga brandceller i systemet mot brandgasspridning.

I brandens inledande skede stänger backströmningsskyddet tilluftskanalen på grund av det stigande brandtrycket i den brinnande brandcellen. Frånluftssystemet evakuerar brandgaserna från den brinnande brandcellen genom att fläktarna i ventilationssystemet är i drift under hela brandförloppet.

I resten av byggnadens brandceller förblir backströmningsskydden öppna vilket innebär att övrig ventilation utanför den brinnande brandcellen inte påverkas. Därför uppstår inga okontrollerade tryckvariationer i byggnaden som annars kan orsaka ökad brandgasspridning genom otätheter i byggnadskonstruktionen.

När brandtrycket i den brinnande brandcellen vänder till ett undertryck öppnar backströmningsskyddet igen för att motverka tryckförändringen.

Exempel på placering av backströmningsskydd Basic

I FT(x)-system med gemensamma fördelningskanaler till flera brandceller på samma våningsplan kan Basic 4 monteras i anslutningskanal (tilluft) inom korridor (avskild utrymningsväg för exempelvis hotell, äldreboende etc.) eller inom rum (betjänad brandcell).

Fläktar kan placeras över, under eller i nivå med betjänade brandceller.

brandspjäll i hus skiss

Produkter i Basic-serien

Basic 2 för fördelningslåda.

Basic 4 för kanalanslutning.

Basic 4 med irisspjäll reglerar luftflöden i cirkulära ventilationskanaler.

Förlängt inspektionsrör, tillbehör till backströmmningsskydd Basic 4.

Brandklassat renslock, tillbehör till backströmmningsskydd Basic 4.

I FT(x)-system med gemensamma fördelningskanaler till flera brandceller mellan flera våningar kan Basic 4 monteras i tilluftens anslutningskanal inom schakt eller inom rum.

Fläktar kan placeras över, under eller i nivå med betjänade brandceller.

 

 

basic 4 i hus skiss

FT(x) – system som har separata kanaler till vardera brandcell passar Basic 2 bäst. Basic 2 monteras i systemets fördelningslådor (tilluft).

 

Bilden visar montering på vindsplan men det är också möjligt att installera fördelningslådan på källarplan med tilluftsriktning uppåt.

 

 

basic 2 i hus skiss

Längre hals gör det enkelt

Förlängt inspektionsrör används när man vill överisolera BASIC och kanalerna, eller vid lösullsisolering.

Den gör det lättare för installatören, och underlättar underhåll och inspektion under många år framöver. När backströmningsskyddet ska överisoleras, kommer locket sticka upp, vilket gör det lätt att hitta på vindar och trånga utrymmen när det är dags för inspektion och rengöring.

förlängningsrör till backströmningsskydd