trådnätsgaller

Så väljer du rätt galler för dina behov

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Ventilation
  7. /
  8. Så väljer du rätt galler för dina behov

Vilket galler passar ditt projekt?

Olika galler passar för olika byggnader och användningar. Vi sammanfattar vad som skiljer mellan ytterväggsgaller och trådnätsgaller och ger dig en enkel överblick på varför det ena eller andra passar bättre för just ditt projekt.

Ytterväggsgaller för uteluft / avluft

Ytterväggsgaller avskiljer luft och skyddar utelufts- och avluftsöppningen med hjälp av snedställda lameller och nät. De är anpassade för att skydda öppningar mot nederbörd, vattenintrång, insyn, smådjur och fåglar. Ytterväggsgaller ger hög lufthastighet utan vattenmedryckning och lågt tryckfall.

Förstärkta ytterväggsgaller passar bäst där människor enkelt kan komma åt och eventuellt skada gallret, som till exempel på skolgårdar eller liknande platser.

jalusispjäll närbild

Hagabs ytterväggsgaller

CYHA är ett cirkulärt ytterväggsgaller avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem.

RYHA är ett rektangulärt ytterväggsgaller avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem

IYHA är ett förstärkt rektangulärt ytterväggsgaller avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar med höga krav på hållfasthet.

Trådnätsgaller

Trådnätsgaller består av metalltråd försett med ram (krenelerat nät) och skyddar öppningar mot smådjur och fåglar. De kan även användas som beröringsskydd för fläktar och liknande.

Hagabs nät består av 1 mm tråd med en nätvidd på 10 x 10 mm med öppenarea på 82,6%. Nätet kan också vara insektssäkert med en nätvidd på 3 x 3 mm med öppningsarea på 68%.

Till skillnad från jalusigaller så ger trådnätsgaller inget regnskydd och är dessutom något känsligare för beröringsskador. De passar därför bäst i miljöer där människor inte kommer åt nätet, exempelvis på tak under huv eller inom kanalsystem.

nät

Hagabs trådnätsgaller

CTHA är ett cirkulärt trådnätsgaller och skyddsnät avsett att användas som skydd för öppningar i ventilationskanaler som överluftsdon eller beröringsskydd.

RTHA är ett rektangulärt ytterväggsgaller avsett att användas som skydd för avlufts- och uteluftsöppningar i ventilationssystem.