små bitar av plåt

Lär dig om korrosion och korrosivitetsklassning

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Ventilation
 7. /
 8. Lär dig om korrosion och korrosivitetsklassning

Material och ytskikt är avgörande

Varje år förstörs mängder med produkter som tillverkats i fel material eller att de inte ytbehandlats mot korrosion på korrekt sätt. Valet av material har stor betydelse för produktens livslängd. Vi hjälper dig att välja rätt och förklarar vad korrosion är och vad korrosivitetsklass har för betydelse.

Korrosivitetsklassning per miljö

Korrosivitetsklasser skandinavien

Vad är korrosion?

Korrosion är angrepp på metallytan som förstör eller fräter på metallen och ger materialförstörningar. När metaller reagerar med det omgivande mediet kan korrosion uppstå. I många fall leder korrosion till att metallens egenskaper förändras, exempelvis hållfastheten genom rost.

Korrosivitetsklassning

Beroende på miljöns korrosivitet klarar sig olika material och ytskikt bättre än andra. Korrosivitetsklass är både miljö- och metallberoende och delas därför in utefter miljöns korrosion.

C1 - Mycket låg

Miljöexempel

 • Utomhus

  -

 • Inomhus

  Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

 • C2 - Låg

  Miljöexempel

 • Utomhus

  Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar.

 • Inomhus

  Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t.ex. sporthallar, lagerlokaler.

 • C3 - Måttlig

  Miljöexempel

 • Utomhus

  Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder föroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.

 • Inomhus

  Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.

 • C4 - Hög

  Miljöexempel

 • Utomhus

  Atmosfärer med måttlig mängder salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.

 • Inomhus

  Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

 • C5 - Mycket hög

  Miljöexempel

 • Utomhus

  Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.

 • Inomhus

  Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

 • CX - Mycket hög, marin

  Miljöexempel

 • Utomhus

  Kust och offshoreområden med stor mängd salt och aggressiva atmosfär.

 • Inomhus

  Utrymmen med extremt hög fuktighet och aggressiv atmosfär.

 • Tabell AMA Q-1 tabell

  Tabell AMA Q/1

  Material och ytbeläggningar för olika korrosivitetsklasser enligt tabell AMA 5/1 och SS-EN ISO 12944-2

  Fältförklarningar till förkortningar i tabellen

  A = Tvåkomponent “high-build” epoxi2)

  B = Zinkrik epoxi enligt SS-EN ISO 12944-5

  C = Epoxiisocyanatbaserad grundfärg

  G =Grundfärg

  M = Mellanfärg

  T = Täckfärg

   

  Exempel

  AG80 (G/T) betyder grundfärg och täckfärg av “high build” epoxi med en total tjocklek av 80 μm.

  BG40+AT80 betyder grundfärg bestående av 40 μm zinkrik epoxi enligt SS-EN ISO 12944-5 och täckfärg av 80 μm “high build” epoxi.