kinahatt huvar

Konsten att välja rätt huv till rätt projekt

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Ventilation
  7. /
  8. Konsten att välja rätt huv till rätt projekt

Vilken huv passar var?

Det finns många viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av takhuv; tryckfall, ljud, klimat och lufthastighet. Andra faktorer är materialval, hur den ska se ut, vilken färg och utformning som passar byggnaden bäst. Kort sagt så passar olika typer av huvar olika typer av byggnader. Vi förklarar huvtyper och egenskaper för att hjälpa dig välja rätt huv till rätt projekt.

borås huv

Olika utformningar

Det finns två olika utformningar av takhuvar; avluftshuvar som släpper ut luft från systemet och uteluftshuvar som hämtar in luft utifrån. En kombihuv är en kombinerad utelufts- och avluftshuv med både intag och utsläpp i samma huv.

Utelufts- och avluftshuvar är antingen utformade med galler eller täckplåt. Huvar med täckplåt är en vanlig utformning för uteluft eftersom de är mer skyddade än gallerhuvar. Något som är viktigt att ha med i beräkningen är att ha avluft och uteluft så långt ifrån varandra som möjligt för att undvika kortslutning, det vill säga intag av gammal luft.

Täckplåt eller galler

Huvar med täckplåt är en vanlig utformning av takhuvar, där intaget skyddas av en täckplåt och ett nät, och passar både som uteluftshuv och avluftshuv. Huven ger lågt tryckfall och skyddar vertikala intagsöppningar.

Precis som huvar med täckplåt så kan huvar med galler användas som både uteluftshuv och avluftshuv. Huven skyddar vertikala uteluftsintag eller avluftsöppningar mot nederbörd, vattenintrång och ger bra avskiljning. Utformningen ger maximal lufthastighet med ett lågt tryckfall. Huvar med galler passar dock inte som uteluftshuv på tak där det blåser mycket då vind tillsammans med luftdrag från kanalsystemet kan orsaka vattenintrång av nederbörd. Med hjälp av jalusigaller och nät skyddas ventilationskanalen för smådjur och fåglar.

kjolhuv fkha

Hagabs avluftshuvar

CKHA, FCHA, FJHA, FKHA, FKHB, FNHA, FSHA

Hagabs uteluftshuvar

TKHA, TSHA

Hagabs avlufts/uteluftshuv

THHA

Jethuvar

Jethuvar används som avluftshuvar och kallas även ibland för höghastighetshuvar, detta på grund av att de har hög utloppshastighet. Konstruktionen för jethuvar är framtagen för att avluften ska avlägsnas långt från eventuella luftintag och på så sätt undvika utsläpp nära taket där huven är placerad.

Huven är utformade för att med minsta möjliga energiförlust kasta ut avluften så långt som möjligt bort från tilluftsintaget. Jethuvar avlägsnar effektivt illaluktande luft från vertikala avluftsöppningar.

jethuv fjha

Hagabs jethuvar

FJHA, FKHB

Kombihuvar

En kombihuv är en kombinerad avlufts- och uteluftshuv. Avluften avlägsnas med hög hastighet från luftintaget för att undvika kortslutning. Kombihuvar har ett lågt tryckfall i luftintaget med gemensamt intag och utsläpp på samma plats. Kombihuvar är ett bra alternativ när två olika huvar för avluft och uteluft inte får plats på taket, fler kanaldragningar vill undvikas eller att det blir för kostsamt med två huvar.

Hagabs kombihuvar monteras med invändiga avvattningsdetaljer som förhindrar regn att komma in i ventilationskanalen.

kombihuv ftha

Hagabs kombihuvar

FTHA, FTHB

Hagabs väggkombidon

KDHA, KDHB, KDHC