ventilationskanaler i tak

Klassningar för tryck och täthet

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Ventilation
 7. /
 8. Klassningar för tryck och täthet

Klassningar för tryck och täthet

När det kommer till täthet och tryck i ventilationssystem finns det flera viktiga klassningar och krav att ha koll på för att välja rätt typ av spjäll. Vi reder ut begrepp, klassningar och krav du behöver veta för att ditt ventilationssystem ska få rätt spjäll.

ventilationsspjäll

Tryckklasser

Tryckklasser visar vilken tryckskillnad ett stängt spjällblad klarar av utan att deformeras. För att dimensioneringen ska bli rätt ur hållfastighetssynpunkt behöver konstruktionens belastning vara framtagen. Underdimensionerade spjäll kan orsaka otäthet och reglerproblem då bladen kan fastna. För att minska risken för feldimensionering finns tryckklasser för spjäll.

I VVS-AMA & Kyla ställs det krav på att ett spjälls tryckklass ska kunna redovisas. Detta innebär att spjället ska vara så pass stabilt att det i stängt läge klarar de högsta tillåtna tryckdifferenser som anges för tryckklass A-C utan kvarstående deformering.

Tryckklass

Högsta tillåtna tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge

 • A

  1,0 kP

 • B

  2,5 kP

 • C

  5,0 kP

 • I de flesta ventilationssystem överstiger trycket sällan tryckklass A vid normaldrift. Tillverkningsindustrin ställer dock ofta krav på spjäll i tryckklass B eller C för att minska risken för driftstopp om till exempel fel i styrsystem skapar tillfälliga tryckuppsättningar som överstiger det beräknade trycket.

  ventilationskanaler i tak

  Täthetsklasser

  Täthetskraven på stängda spjällblad delas in i fem täthetsklasser, 0 till 4, där klass 0 inte har några krav på täthet alls medan klass 4 har högst.

  Exempel på användningsområden för de olika täthetsklasserna är:

  • Spjäll för injustering eller reglering
  • Spjäll för injustering, reglering och forcering av flöde i komfortanläggning
  • Avstängningsspjäll med lägre täthetskrav
  • Avstängningsspjäll med höga täthetskrav
  • Tryckavlastningsspjäll, avstängningsspjäll med extremt höga täthetskrav

  Täthetsklass är viktigt för spjäll som ska stoppa luftflöden, eftersom det kan ställa till med stora problem om till exempel spjäll som ska skydda värme- och kylbatterier läcker. Täthetsklassen har mindre betydelse för spjäll som används för reglering eller forcering.

   

  Täthetskrav mot omgivningen

  Lufttäthetsklasser för spjäll definieras i standarden SS-EN 12237 för cirkulära kanaler och SS-EN 1507:2006 för rektangulära kanaler, och baseras på läckagets omfattning mot omgivningen. Täthetsklassen kan ha stor betydelse i miljöer med höga täthetskrav, som exempelvis i patientrum på sjukhus. Täthetsprovning av spjäll genomförs på samma sätt som för kanalsystem och delas in i fyra täthetsklasser, A-D.

  Normalt sett utgör spjäll en så pass liten del av kanalsystemets omslutningsarea att det inte påverkar det totala läckaget i någon större omfattning.

  Tillåten läckfaktor för de täthetsklasserna A-D framgår i tabellen.