ventilationskanaler med basic

Dimensionering av brandskydd i ventilationssystem

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Brandskydd
 7. /
 8. Dimensionering av brandskydd i ventilationssystem

Förenklad eller analytisk dimensionering?

Enligt Boverkets byggregler (BBR) finns det två sätt att dimensionera en byggnads brandskydd i ventilationssystem; förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Vi förklarar vad de olika dimensioneringsmetoderna innebär och hur de kan användas.

Förenklad dimensionering

Förenklad dimensionering innebär att de brandskyddslösningar som används uppfyller de allmänna råden i BBR. Genom att använd CE-märkta brandspjäll uppfyller man kraven för förenklad dimensionering. Det finns även kompletterande nationella regler som exempelvis automatisk funktionskontroll.

riha hus

Analytisk dimensionering

För analytisk dimensionering har Boverket gett ut en separat skrift om analytisk dimensionering, BBRAD. Denna typ av dimensionering passar system där brandcellerna antingen är avskilda med brandspjäll eller där varje brandcell har eget ventilationssystem.

resque hus skiss

 

Förenklad dimensionering, två olika metoder:

 • Separata ventilationssystem för vardera brandcell.
 • Brandspjäll som motsvarar byggnadsdelens brandtekniska klass.
enskild brandcell

 

Exempel på systemlösningar där analytisk dimensionering användas är:

 • Fläktar i drift i kombination med backströmningsskydd för att hindra spridning av brandgas (till exempel Basic).
 • Andra metoder för brandgaskontroll i trapphus och hissar (till exempel RESQUE).
hur basic fungerar