Personer pratar om brandskydd och ventilation

Ökat fokus på effektiv innovationskraft på Hagab

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Aktuellt
  5. /
  6. Hagab
  7. /
  8. Ökat fokus på effektiv innovationskraft på Hagab

Projekt Innovate tilldelades årets SPARK Award

 

Att hantera effektiv innovationskraft i dagliga verksamheter benämns ofta som organisatorisk ambidexteritet (OA), och riktas i dagsläget oftast till forskning mot stora företag. Syftet med SPARK-projektet Innovate har varit att undersöka metoder att utveckla effektiv innovationskraft i den dagliga verksamheter hos små och medelstora tillverkande företag. Detta är för att man i regel ser att mindre tillverkande företag har helt andra förutsättningar när det gäller bland annat specialistkunskap och bemanning som kan hantera dynamiken.

 

År 2017 började projektledaren Annika Engström ihop med ett antal forskare och företag diskutera hur man såg på innovationsförmåga. Många tidigare studier visar att det ofta upplevs svårt att balansera den vardagliga verksamheten och innovationsförmågan, trots att båda logikerna är beroende av varandra. Vi på Hagab är glada att vi fick chansen att vara med i diskussionen redan 2017 och nu fått äran att vara med även till slutet av projektet.

Under projektets gång har vår VD Tomas Hållén ihop med ledningsgruppen deltagit i olika workshops där man diskuterat frågor inom innovation och utveckling ihop med andra företagskollegor i projektet.

– Projektet har gett oss mer insikt om innovationer och vikten av dess roll i vardagen, en kombination av vardagsarbetet och aktiva förändringar att fokusera på. För vår del har det även handlat om att lyfta ämnet i alla delar av företaget, det är lika viktigt på kontoret som i produktionen, säger Tomas.

– På Hagab har vi fokuserat på innovation och utveckling av hela bolaget, inte enskilt av vår utvecklingsfunktion. För oss har det vart viktigt att höja hela bolaget och tillsammans integrera och skapa ett mindset mer än bara en metod eller process, fortsätter han.

 

Spark award 2021

 

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktrealisering. I år vann Annika Engström och forskningsprojektet Innovate SPARK Award 2021.

– Det finns många viktiga faktorer som har gjort att vi har lyckats med det här projektet. Det har varit viktigt att ha en öppenhet mellan alla parter som deltagit i projektet. Företagen har fått tillfälle att visa upp sina verksamheter och syna sig själva i en väldigt tillåtande miljö. Man har sett en ”speaking partner” i varandra och i forskarna i projektet vilket har varit en viktig framgångsfaktor, berättar Annika Engström.

– Under projektets gång har vi varvat mycket teori och praktik vilket har minskat avståndet mellan akademin och industrin. Vi har utfört undersökningar, intervjuat fokusgrupper och även haft doktorander som skuggat ledare i företagen för att samla diskussionsunderlag till projektet. Istället för att titta på hur andra företag arbetar, har företagen i projektet fått chansen att titta på sig själv och ifrågasätta hur de kan förnya sin verksamhet, fortsätter hon.

– Resultatet har visat att det finns en massa kraft att hämta från organisationernas oplanerade arbete som visat sig ha en stor del i den dagliga verksamheten. Ett exempel på det kan vara att kunder ställer nya krav, vilket företagen relativt lätt kan anpassa sig till och därigenom upptäcka nya sätt att utmana tidigare processer.

Ett stort grattis till Annika och alla som har vart inblandade i projektet! Tack för att vi fick vara med att utmana och utmanas!