1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandspjäll
  7. /
  8. Intact-UNO

Intact-UNO

Brand-/brandgasspjäll

INTACT är ett brandspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt mellan brandceller. Med spjällmodulen SIOX-UNO ansluten blir installationen till SIOX styrsystem ännu enklare.

Produktfördelar

- Förberedd för SIOX styrsystem.

- Flexibla montagesätt.


Produktinformation

INTACT-UNO är ett brand-/brandgasspjäll som levereras med spjällmodulen SIOX-UNO. SIOX-UNO är en del i övervakningssystemet SIOX Solutions och används för att koppla upp brand-/brandgasspjäll till det flexibla systemet. SIOX-UNO kan även anslutas till en rökdetektor/rökdetektorsslinga. INTACT stänger effektivt luftflödet och håller tätt, mellan brandceller. Spjället skyddar mot spridning av brand och brandgas, och är godkänt för montering mot byggnadsdel eller frånskilt brandklassad vägg. Kanal och spjäll isoleras enligt godkänd metod med hjälp av isolerleverantörens anvisningar, se montageanvisning för korrekt montage. Spjällbladets tjocklek ger lågt tryckfall och med reglerande ställdon medger INTACT god reglering av luftflödet. Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon med termisk sensor.


Bedömningar


Egenskaper

På produkten finns en QR-kod för att enkelt komma till installation-, drift- och skötselanvisningar.

Brandteknisk klass EI 60 S.

Spjället kan även tillverkas i rostfri stålplåt på begäran.

Montage mot vägg eller i kanal.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Monterat backströmningsskydd Basic
brandspjäll

På vår kunskapshubb kan du läsa om brandskyddande spjälls olika egenskaper och vilket typ av spjäll som passar för ditt projekt.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Tillbehör

Relaterade Produkter