1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Tillbehör
  7. /
  8. Graft Akryl FR

Graft Akryl FR

Tillbehör Brandspjäll

Akrylfogmassa Graft Akryl FR är framtagen och testad för tätning av genomföringar och användning vid brandavskiljande konstruktioner.

Produktfördelar

- Enkel att applicera.

- Övermålningsbar.


Produktinformation

Akrylfogmassan Akryl FR från GRAFT® är en högkvalitativ produkt utvecklad för att förhindra spridning av brand och brandgas via väggar och bjälklag. GRAFT FR Akryl bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk (upp till 12,5%) och ljudklassad upp till 62 dB. Den är utvecklad och testad för användning i en mängd olika typer av fogar och tekniska genomföringar i brandavskiljande konstruktioner. Akrylfogmassa Graft Akryl FR är avsedd att användas vid brandtätning av ventilation-, kabel- och rörgenomföringar i bjälklag och väggar av murverk, gipsväggar, lättbetong och betong. Produkten uppfyller brandkrav gällande brandsäkerhet i anslutning för rök- och gastätning. Med hjälp av det stabila munstycket på behållaren är FR Akryl enkel att applicera. Akrylfogmassan är klibbfri efter 1 timme och övermålningsbar. Akryl FR kommer i 310ml patron. Märklapp köpes separat.


Bedömningar


Egenskaper

Klibbfri efter 1 timme.

Arbetstemperatur vid applicering +5°C - +30°C.

I vår chatt kan vi enkelt materialberäkna på hur mycket brandmassa som går åt till din beställning av brandspjäll. Fråga i chatten och få svar direkt!

brandspjäll med brandfog
Flera brandspjäll intact

På vår kunskapshubb kan du se hur enkelt monteringen av Intact är med brandmassa.

Enkelt montagesätt för brand-/brandgasspjäll Intact

Tillbehör