1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandspjäll
  7. /
  8. Intact-D

Intact-D

Brand-/brandgasspjäll med Dectus snabbkontakt

Brand-/brandgasspjället förblir "intakt" i minst 60 minuter om det börjar brinna. INTACT-D är med 24V och Dectus snabbkontakt. Stänger effektivt luftflödet och håller tätt mellan brandceller.

Produktfördelar

- Styrning med Dectus Control.

- Flexibla montagesätt.


Produktinformation

INTACT är ett brand-/brandgasspjäll som effektivt stänger luftflödet och håller tätt mellan brandceller. Spjället skyddar mot spridning av brand och brandgas och är godkänt för montering mot byggnadsdel eller frånskilt brandklassad vägg. Kanal och spjäll isoleras enligt godkänd metod med hjälp av isolerleverantörens anvisningar, se montageanvisning för korrekt montage. Spjällbladets tjocklek ger lågt tryckfall och med reglerande ställdon medger INTACT god reglering av luftflödet. Spjället levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon med termisk sensor. INTACT i rostfri stålplåt kan beställas på begäran.


Bedömningar


Egenskaper

På produkten finns en QR-kod för att enkelt komma till installation-, drift- och skötselanvisningar.

Brandteknisk klass EI 60 S.

Spjället kan även tillverkas i rostfri stålplåt på begäran.

Montage mot vägg eller i kanal.

Intact en del av brandskyddet i Uppgrenna Naturhus

uterum med växter och fåtöljer
uterum med hängande fåtöljer

Uppgrenna Naturhus är ett unikt boende och en annorlunda konferensanläggning som ska inspirera till ett hållbart sätt att bygga och leva. Naturhuset innebar ett extra spännande projekt för oss på Hagab, tack vare beställarens högt ställda krav på ekologisk hållbarhet. Vi bidrog med ett antal brandgasspjäll av typen Intact 60, för brandcellssektionering av byggnaden.

Uppgrenna Naturhus – ett drömprojekt

Tillbehör

Relaterade Produkter