1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandspjäll
  7. /
  8. CSHA-ES

CSHA-ES

Brandgasspjäll

CSHA-ES är ett brandklassat brandgasspjäll som står emot brandgaser och stänger av luftflöden i minst 60 minuter.

Produktfördelar

- Beprövad konstruktion.

- Lågt tryckfall.


Produktinformation

CSHA-ES är ett cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brandgas i ventilationssystem. Spjället monteras vid genombrott av brandklassad byggnadsdel. Vid genombrottet behöver kanalen isoleras med avseende på ledning och strålning. Brandgasspjället passar i alla typer av inomhusmiljöer – industrier, kontor, skolor, sjukhus och bostäder med central till- och frånluftsventilation. CSHA-ES uppfyller brandklass E 60 S och levereras med fabriksmonterat säkerhetsställdon 24V med termisk sensor som löser ut vid 72°C.


Bedömningar


Egenskaper

På produkten finns en QR-kod för att enkelt komma till installation-, drift- och skötselanvisningar.

Brandteknisk klass E 60 S.

Elektriskt fjäderåtergångsställdon, 24V, med termisk sensor som löser ut vid 72°C.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Monterat backströmningsskydd närbild
brandspjäll

På vår kunskapshubb kan du läsa om brandskyddande spjälls olika egenskaper och vilket typ av spjäll som passar för ditt projekt.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Relaterade Produkter