Tillverkning av takhuv

Vårt kvalitetsarbete

För oss på Hagab handlar kvalitet inte om jakten på marknadsandelar. Utan om stolthet.

 

Vårt kvalitetsarbete börjar med varje enskild medarbetare. När var och en uppmärksammas för hur deras insats påverkar produkternas prestanda och företagets utveckling bygger vi en stolthet för det arbete vi gör och den kvalitet vi levererar.

Kvalitetspolicy

Hagab ska utveckla, tillverka och sälja produkter som möter våra kunders behov. Vår ambition är att våra produkter alltid ska ses som ett attraktivt val för kunden.

Detta ska ske genom att vi:

  • Med grundliga behovsanalyser och kompetenta förslag hjälper kunden att välja rätt utrustning för sina behov.
  • Levererar produkter i rätt tid och med rätt utlovad kvalitet. Vår ambition är att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
  • Ser varje klagomål som en möjlighet att förbättra oss. Vi följer kontinuerligt upp vår prestation, förbättrar våra produkter och vårt sätt att arbeta.
  • Tar ett helhetsansvar för vår leverans och ställer höga krav på oss själva, på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Genom vårt systematiska förbättringsarbete så förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar.
  • Kontinuerligt arbetar för att säkerställa medarbetarnas och organisationens kompetens genom utbildning och systematiskt lärande.

 

Vi är certifierade enligt ISO9001 (ISO9001:2015).

Vår ambition är att våra produkter alltid ska ses som ett attraktivt val för kunden.

Ritning av brandskyddskomponent