Så fungerar Basic backströmningsskydd i fönsterlösa rum

 1. /
 2. Hem
 3. /
 4. Kunskapshubb
 5. /
 6. Brandskydd
 7. /
 8. Så fungerar Basic backströmningsskydd i fönsterlösa rum

Backströmningsskydd som Basic i källare

I denna artikel kommer vi att utforska hur Basic backströmningsskydd fungerar i fönsterlösa rum och hur det skiljer sig från traditionella brandspjäll. Dessutom tittar vi närmare på de tester och standarder som tillämpas för att säkerställa effektiviteten hos backströmningsskyddet och hur dessa tester skiljer sig från de för traditionella brandgasspjäll.

Basic i kanaler

Backströmningsskydd kan användas både i rum med fönster, där fönsterna eventuellt fungerar som passiv tryckavlastning, och i fönsterlösa rum i kombination med fläktar i drift. Fläktar i drift med backströmningsskydd klarar både den inledande branden och den övertända branden. Därför kan backströmningsskydd som Basic monteras i fönsterlösa rum som exempelvis i källarlokaler eller andra brandceller utan fönster.

När brandtryck beräknas kan inte en fönsterkollaps (passiv tryckavlastning) antas ske. Man behöver istället beräkna brandtrycket och dess varaktighet utifrån en fullständigt ventilationskontrollerad brand där avlastning sker via frånluftssystemet.

Vad är dimensionerande brandtryck?

I BBRAD3 (4.2.2.1) tas brandförlopp upp och de Allmänna råd som finns är:

 • Vid bestämning av brandförlopp och brandflöde bör hänsyn tas till brandtillväxt, brandrummets geometri och ventilationsförhållanden.
 • Brandens tillväxthastighet bör i det tidiga brandförloppet motsvara tillväxthastighet 0,047 kW/s2 om inte annat kan påvisas.
 • Brandflödet kan begränsas av en maximal tryckuppbyggnad som kan antas vara 1500 Pa om inget annat påvisas.
 • I det tidiga brandförloppet kan dimensionerande brandgastemperaturen antas vara högst 350 °C.
 • Brandgastemperaturen i det sena brandförloppet, dvs. när övertändning har inträffat, kan bestämmas med modell för naturligt brandförlopp enligt SS-EN 1991-1-2, bilaga A eller motsvarande. Dimensionerande brandbelastning bör bestämmas med Boverkets allmänna råd (2013:11) om brand-belastning, BBRBE. (BFS 2013:12).
 • Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD

Alternativen i BBRAD3 för att beräkna brandtrycket är antingen att anta en ”snabb” tillväxthastighet eller schablonmässigt anta ett högsta brandtryck av 1500 Pa.

Syftet med det beräknade brandtrycket är att visa att brandtrycket inte blir större än 1500 Pa. Brandtryck under 1500 Pa kan uppnås till exempel om lokalen är sprinklad och/eller om luftflödena (ventilationen) eller läckaget är tillräckligt stort för att avlasta brandflödet.

 

Skillnaden mellan backströmningsskydd och brandgasspjäll

Backströmningsskydd skiljer sig från brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll både genom hur man projekterar och provar produkterna. Brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll testas vid en tryckskillnad av 300 Pa för att fastställa läckaget i enlighet med europeisk standard, alltså mindre än de 1500 Pa som anges i BBRAD3. Hur läckaget påverkas vid högre brandtryck testas inte enligt standard. Däremot provtrycks spjällen vid större tryckskillnader i kallt tillstånd för att bestämma tryck- och täthetsklass enligt AMA.

Jämfört med brandspjäll blir brandtrycket alltid lägre med backströmningsskydd eftersom en del av brandflödet alltid avlastas via frånluftssystemet.

Backströmningsskyddet Basic är fullständigt testat vid olika tillväxthastigheter i ett fönsterlöst rum vilket framgår i typgodkännandet, och finns det ingen begräsning kopplat till om brandcellen är tryckavlastad eller inte.

Produkter i Basic-serien

Basic 2 för fördelningslåda.

Basic 4 för kanalanslutning.

Basic 4 med irisspjäll reglerar luftflöden i cirkulära ventilationskanaler.

Förlängt inspektionsrör, tillbehör till backströmmningsskydd Basic 4.

Brandklassat renslock, tillbehör till backströmmningsskydd Basic 4.