dataserverhall

Inertgasspjäll skyddar din data

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Kunskapshubb
  5. /
  6. Video
  7. /
  8. Inertgasspjäll skyddar din data

Inertgasspjäll håller data och annan känslig utrustning säker vid brand

Dataförlust och driftstopp är två av de mest kostsamma händelserna som kan kosta ett företag. I lokaler med hög skyddsklass som innehåller extra känslig eller värdefull utrustning installeras ofta fast gassläckningssystem som aktiveras automatiskt i händelse av brand eller brandgasutveckling. Lokaler som exempelvis serverhallar, kraftverk, övervakningscentraler, militära anläggningar och liknande. I dessa fall måste speciella anordningar för tryckavlastning arrangeras i form av inertgasspjäll.

 

I händelse av brand

Vid detektering av brand eller brandgas pressas inerta släckgaser under högt tryck in i det skyddade rummet via ett dyssystem. Gasen sänker snabbt syrehalten i luften och vid tillräcklig koncentration av släckgas slocknar branden i lokalen.

 

När släcksystemet löser ut måste lokalen tryckavlastas eftersom det kan uppstå skador på byggnadskonstruktionen på grund av tryckökningen. I samband med utlösning har inertgasspjället till uppgift att säkerställa sådan tryckavlastning i lokalen. Spjället öppnar därför tillfälligt för att tryckavlasta brandrummet och stänger därefter för att bibehålla släckgaskoncentrationen i rummet. Hagabs inertgasspjäll är försedda med en drivenhet som gör det möjligt att kalibrera dem i förhållande till trycket i släcksystemet.

 

Videon nedan visar på ett enkelt sätt hur fasta gassläckningssystem tillsammans med våra inertgasspjäll agerar vid brand.