ritningar av brandskydd

Hagab och TUC Yrkeshögskola vill skapa synergier och ökad kunskap inom brandskydd i ventilation genom nytt samarbete

  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Aktuellt
  5. /
  6. Hagab
  7. /
  8. Hagab och TUC Yrkeshögskola vill skapa synergier och ökad kunskap inom brandskydd i ventilation genom nytt samarbete

Hagab och TUC Yrkeshögskola vill skapa synergier och ökad kunskap inom brandskydd i ventilation genom nytt samarbete

 

Det är genom en nära kontakt med marknaden som vi skapar oss möjligheten att utvecklas i rätt riktning. För oss är det viktigt att hela tiden fortsätta resan med att göra vardagen enklare för våra kunder. Både när det gäller dagens kunder, och morgondagens kunder.

 

Vinterns samarbete med TUC Yrkeshögskola har gett högskolans VVS-studenter chansen att få en större kunskap om brandskydd i ventilation och större inblick i vår vardag. Samarbetet har även gett oss som företag en större inblick i elevernas vardag och möjligheten att skapa goda relationer med framtidens kunder och samarbetspartners.

 

– Vårt nya samarbete med TUC Yrkeshögskola har varit väldigt givande för oss! Tillsammans med Tomas och Peter på TUC har vi skapat ett koncept som ger eleverna en större inblick i vår vardag samtidigt som vi som bolag bygger nya relationer och skaffar oss större insikt om framtidens utmaningar, berättar Sophie Adolfsson, marknadsansvarig på Hagab.

 

– Vi ser möjligheter till ett långsiktigt samarbete med högskolan, där vi gemensamt ser potential till att utöka konceptet till flera städer och klasser, fortsätter hon.

Hagab har fått väldigt fin respons från studenterna på TUC, som visat stort intresse för brandskydd i ventilation.

– Vi tror starkt på att en ökad kompetens för brandskydd kommer att ge en bättre och säkrare framtid för oss alla, säger Sophie.

På plats hos TUC höll Linn Leicht, produktansvarig på Hagab, en utbildning i brandskydd i ventilation, övergripande om vilka krav, metoder och produkter som finns.

 

– Det var väldigt kul att utbilda. Studenterna förde bra dialoger och visade stort engagemang, både för brandskydd i ventilation och om Hagab i stort, säger Linn.

 

Under studiebesöket på Hagab fick studenterna en större insyn i olika tillverkningsprocesser. Eleverna fick även chansen att ta en närmare titt på hur brandspjäll och styrenheten Dectus agerar vid rökdetektering i Hagabs visningsstudio.

 

– Att få visa vart våra produkter tillverkas är alltid roligt, säger Linn.

– Kul att visa upp vår fina produktion för studenterna, med både CE-märkta standardprodukter och stora flexibilitet för special inom ventilation. Det märktes att våra produkter väckte intresse hos studenterna och de förde väldigt intressanta resonemang kring dem, fortsätter hon,

TUC på besök hos Hagabs produktion

Ett stort tack till alla studenter på VVS-ingenjör-programmet på TUC i Jönköping! Vi på Hagab hoppas att vi ses under era kommande karriärer.