Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

Styrning och övervakning av brandspjäll

Hagab har komponenterna för styrning och övervakning av brandspjäll, som samverkar och tar kontroll över många olika funktioner i brandskyddet och ventilationen. Här handlar det om brandskyddsteknik för att övervaka, larma, styra och även testa funktioner för att säkerställa brandskydd i ventilationen i skarpt läge.

Hagab erbjuder tre olika enheter för olika antal spjäll. Enheterna har ur för styrning av tidpunkt för funktionskontroll och har ingångar för rökdetektorer. Ett antal olika larm och signallampor ger en snabb överblick på eventuella avvikelser i systemen. Till styr- och övervakningsenheterna finns moduler för utbyggnad av fler spjäll för optimering av antal spjällingångar eller för kompletteringar vid t.ex. ut- eller ombyggnad.

Styr- och övervakningsenheterna i SEHA-familjen blir själva knutpunkten och hjärnan i byggnadens brandskydd. Härifrån styrs, övervakas och testas brandspjällens funktioner. Det är aktiva enheter som både är redo om något skulle hända, men som också ser till att hålla systemen i topptrim. Varje SEHA-enhet kan övervaka och styra upp till 16 olika brandspjäll och ansluta upp till 30 rökdetektorer som känner av eventuella brandgaser i byggnaden och signalerar till enheten. Vid brandgasindikation stängs brandspjällen för att förhindra att brandgaser sprids i byggnaden via ventilationen och brandlarmet löser ut. SEHA-enheten öppnar för flexibla brandskyddslösningar tack vare olika inställningsmöjligheter och ett antal olika in- och utgångar i enheten. Intuitiv och tydlig instrumentering gör inställning och avläsning enkel. SEHA är exempelvis lämplig i byggnader som rymmer bostäder, skolor, kontor eller industrier.

SEHA-enheterna funktionstestar automatiskt brandspjällen med inställbara intervaller och indikerar med lysdioder direkt om något eller några brandgasspjäll inte fungerar som de ska. Förinställd intervall är var 48:e timma vilket är rekommenderat för P-märkta brandspjäll.

I Hagabs SEHA-familj ingår fyra olika styr- och övervakningsenheter, olika dimensionerade för större eller mindre uppdrag. För att bygga ut system används SEHA-T som en övergripande expansionsenhet när antalet spjäll till respektive enhet överstiger vad som är möjligt att koppla in i vart och ett. Ofta aktuellt när exempelvis en fastighet byggs ut och brandskyddet ska uppgraderas. Detta ställer naturligt även nya krav på styrning och övervakning av brandspjäll.