1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. Brandspjäll
  9. /
  10. ICBB

ICBB

Inertgasspjäll

Inertgasspjäll ICBB är en viktig komponent i det totala brandskyddet i exempelvis datorhallar, industrier eller militära anläggningar - lokaler med hög brandskyddsklass.

Produktfördelar

- Täthetsklassad.

- Beprövad konstruktion.

- Uppfyller brandmotstånd EI 60.


Produktinformation

ICBB är ett tryckavlastningsspjäll och brand-/brandgasspjäll med pneumatiskt ställdon för lokaler med stationära släcksystem. Spjället är ett cirkulärt inertgasspjäll med täthetsklass 3 som är typgodkänt av RISE. Vid brand tillförs inert gas med högt tryck, gasen sänker snabbt syrehalten i luften och branden slocknar. Tillförseln av gas öppnar spjället och håller det öppet för att undvika övertryck som kan skada byggnadskonstruktionen. När gastrycket sjunker stänger spjället och fungerar som brand-/brandgasspjäll med brandklass EI 60 S. ICBB kan fås med berörings- eller inbrottsskydd på begäran. Anslutningskit köpes separat.


Egenskaper

Brandteknisk klass motsvarande EI 60.

Pneumatisk drivenhet.

Spjället kan även tillverkas i rostfri stålplåt på begäran.

Inertgasspjäll skyddar din data

dataserverhall
Icbb och irbb

I lokaler med särskilt viktiga funktioner där kravet på brandsäkerhet är extremt högt. Exempelvis serverhallar, transformatorstationer eller driftcentraler inom industri och kraftverk. Miljöer där material och processer måste skyddas, och där vanliga sprinklersystem inte är aktuella. Hagab är alltid med på noterna när kraven är höga.

Inertgasspjäll skyddar din data

Tillbehör

Relaterade Produkter