1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Produkter
  5. /
  6. Brandskydd
  7. /
  8. Brandspjäll
  9. /
  10. CUHA-2

CUHA-2

Brand-/brandgasspjäll

CUHA-2 är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll som finns i stora dimensioner. Det eldfasta höljet består av paneler som är resistenta mot fukt.

Produktfördelar

- Stora dimensioner.

- Flexibla montagesätt.


Produktinformation

CUHA-2 är ett rektangulärt brand-/brandgasspjäll för montering i vägg eller bjälklag, se montageanvisning för korrekt montage. Det eldfasta höljet består av paneler som är resistenta mot fukt. Spjället levereras med säkerhetsställdon 24V som har termisk sensor som löser ut vid 72°C från ONE eller Bellimo. Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. CUHA-2 levereras med inspektionslucka vilket gör det enkelt att komma åt spjället i trånga utrymmen.


Egenskaper

Brandteknisk klass EI 60 S / EI 120 S.

Elektriskt fjäderåtergångsställdon, 24V eller 230V, med termisk sensor som löser ut vid 72°C.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Monterat backströmningsskydd Basic
brandspjäll

På vår kunskapshubb kan du läsa om brandskyddande spjälls olika egenskaper och vilket typ av spjäll som passar för ditt projekt.

Spjäll med brandskyddsfunktion – komplett brandskydd till ventilationssystem

Tillbehör

Relaterade Produkter