Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

ICBB

Inertgasspjäll


Inertgasspjäll kan vara aktuella som en viktig länk i det totala brandskyddet i exempelvis datorhallar, övervakningscentraler vid kraftverk, industrier eller militära anläggningar - lokaler med hög brandskyddsklass.

I lokaler med extra känslig eller värdefull utrustning installeras ofta ett stationärt, lokalt brandskydd. Under högt tryck pressas då så kallade inerta gaser – släckgaser – ut i det skyddade rummet. Gasen sänker snabbt syrehalten i luften och eventuell brand dör. Tryckökningen är så hög att det finns risk för skador på lokal och byggkonstruktion. Hagabs inertgasspjäll öppnar av övertrycket i systemet. När gastrycket sjunker stänger spjället och den sänkta syrehalten kvarstår i brandrummet.

 
Läs mer om produkten

Brandteknisk klass: motsvarande EI 60

Godkännande: Typgodkänt

Material: Förzinkad stålplåt, tillval rostfri stålplåt

Testning/provning: SP Sveriges Tekniska Provningsinstitut, certifierat av SP Certifiering

Typgodkännande SC 0001-13

Beskrivning: Tryckavlastningsspjäll för t ex datahallar med släckgassystem. Öppnar tillfälligt när släckgas trycks in i lokalen. I stängt läge uppfyller spjället byggnadsdelens brandtekniska klass.

Hör av dig!

Annica Stenberg

Innesäljare

036 - 36 30 89
annica.stenberg@hagab.com

Susanne Lillieroth

Innesäljare/Ekonomiassistent

036 - 36 30 86
susanne.lillieroth@hagab.com