Inspektion av intact brandspjäll
  1. /
  2. Hem
  3. /
  4. Aktuellt
  5. /
  6. Produkter
  7. /
  8. Fortsatt starkt fokus på kvalitetsarbetet

Fortsatt starkt fokus på kvalitetsarbetet – “våra tester i labbet görs kontinuerligt och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.”

 

På Hagab börjar kvalitetsarbetet med varje medarbetares stolthet, kunskap och drivkraft. Att var och en uppmärksammas för hur deras insats påverkar produkternas prestanda och hela företagets utveckling. Produkter behöver kontrolleras, justeras och testas för att fortsätta leverera produkter med kvalité. I labbet på Hagab utförs tester frekvent, både för att kvalitetssäkra befintliga produkter och utveckla nya.

 

– I vårt labb i Taberg utför vi tester för att kunna säkerhetsställa att våra produkter håller hög kvalitet och följer aktuella standarder, men även vid utveckling av nya produkter. Labbet användas i olika utsträckning beroende på vad vi tar fram för produkt. Det är oftast något på gång i labbet vilket är roligt, berättar produktansvarige Linn Leicht.

– Vi ha en ugn där vi kan utföra brandprover på våra produkter. Den är till stor nytta när vi utvecklar brandskyddsprodukter och det ger oss en bra förståelse för hur produkterna beter sig vid en brand i verkligheten. I och med att vi testat produkterna hos oss tidigare så har vi bättre koll på hur produkter kommer att prestera på RISE när de ska certifieras, fortsätter hon.

Vår ambition på Hagab är att produkterna alltid ska ses som ett attraktivt val för våra kunder och arbetar utefter det genom hela produktprocessen. Utförandet av våra tester i labbet görs kontinuerligt och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

-För spjäll med ställdon använder vi en utrustning som utför cykeltester. Där öppnar och stänger spjällen samtidigt som man räknar antal cykler. Dessa tester utförs för att säkerställa kvalitet och uppfylla standarder. Vi har även testutrustningar som kan mäta luftflöden och läckage av spjäll och huvar, vilket är väldigt värdefullt för oss, berättar Linn.

 

För oss är det viktigt att vi kontinuerligt följer upp våra prestationer, förbättrar våra produkter och utvecklar vårt sätt att arbeta.

-Vi ser det som en stor fördel att kunna utföra så många tester som möjligt själva. När vi utför testerna själva ökar vi vår kunskap kring produkterna på detaljnivå, vilket även skapar bättre förutsättningar för att behålla god kvalitet på vårt sortiment.

-I många fall blir testerna en förutsättning för oss för att kunna försäkra oss om att produkten blir som den ska. Man kommer långt på teori, men ska man vara helt säker på att saker fungerar i verkligheten så måste man även testa i praktiken, avslutar Linn.