Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

RESQUE Brandgaskontroll

Resque från Hagab är ett komplett ”tvärtekniskt” system med olika ventilationsprodukter som tillsammans – i olika kombinationer – säkrar brandgasfria utrymningsvägar i fastigheter med många våningar. Komponenter som uppfyller kraven för analytisk dimensionering.

Brandskyddet i en byggnad består av flera olika skyddssystem som syftar till att möjliggöra utrymning, att avbryta skadeförloppet eller att begränsa konsekvenserna av en brand. Syftet med flera skyddssystem är att brandskyddet i byggnaden blir robust så att enskilda händelser inte kan slå ut hela eller stora delar av brandskyddet.

Resque brandgaskontroll kan i kombination med Hagabs övriga produkter för brandskydd i ventilation och styrning och övervakning av brandspjäll säkra brandskyddet i flervåningsfastigheter.

Brandgaskomponenterna är utvecklade för att uppfylla kraven för så kallad analytisk dimensionering. Vid analytisk dimensionering ställs det krav på att byggherren visar att föreslagen utformning av ventilationssystemet uppfyller vissa krav på säkerhet ur brandskyddshänseende.

Byggherren bör då följa följande fyra steg som beskriver vad som krävs för att visa att den uppförda byggnaden uppfyller de lagstadgade kraven. De fyra stegen som krävs vid dimensioneringen handlar om att kontrollera brandgaserna. Till att börja med måste förutsättningarna för byggnadens utformning och dess brandskydd klarläggas. Det andra steget är att avgöra verifieringsbehovet. Detta innebär att man visar vilka allmänna råd som inte följs för förenklad dimensionering samt vilken påverkan detta får på brandskyddet. Beroende på antalet, och storleken, på avvikelser från förenklad dimensionering väljs en lämplig verifieringsmetod. Verifieringen kan vara en enkel kvalitativ bedömning om avstegen är små eller en avancerad kvantitativ riskanalys om det är omfattande avsteg. I verifieringen ingår att identifiera relevanta risker och att utifrån detta göra en analys av brandskyddet. Resultatet av verifieringen används för att klarlägga om säkerhetsnivån på vald utformning är acceptabel. Detta ställer höga krav på både brandskyddet i sig samt på dess styrning och övervakning.

När brandskyddet avser en fastighet med flera våningar är Hagabs Resque-system för brandgaskontroll ett effektivt och säkert brandskydd.