Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

Brandskydd i ventilation

När det gäller brandskydd i fastigheter är ett bra brandskydd i ventilationen en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning av brand mellan brandceller. För att skydda lokaler från brandspridning via ventilationen har Hagab tagit fram ett brett sortiment av brandspjäll, brandgasspjäll, backströmningskydd och produkter som hindrar värmeöverföring.

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det ställer självklart krav på väggar och dörrars brandmotstånd, men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids.

Men inte nog med att ett fullgott ventilationssystem ska förhindra spridning av brand. Det måste självklart ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor, önskad temperatur, osv. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller. För att hantera detta har Hagab även utvecklat ett sortiment för styrning och övervakning av brandspjäll och brandgasspjäll.

Boverkets byggregler fastställer att dimensionering av brandskyddet antingen kan ske genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna för brandskydd i ventilationen genom de lösningar och metoder som finns i Boverkets allmänna råd. Dessa råd visar på två sätt att förhindra brandgasspridningm antingen genom separata anläggningar för varje brandcell eller genom att använda brandspjäll.

Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. I detta fall måste brandskyddet verifieras av sakkunnig genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys. En analytisk dimensionering ger större valfrihet av brandskyddets tekniska lösningar, men också större risker. I många fall används byggnader till andra ändamål än de var avsedda för från början, vilket kan ge ökad brandbelastning jämfört med vad som låg till grund för beräkningen.

Du måste alltså alltid använda dig av godkända backströmningsskydd, brandklassade fläktar, godkända kanalsystem och upphängningar, tätningsmaterial, isolering, etc. för ett fullgott brandskydd.