Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

Miljöarbete

Syftet med vårt miljöarbete handlar ytterst om att rakryggat kunna se uppväxande generationer i ögonen. Säga att vi gjorde allt vi mäktade med för en hållbar utveckling. Vi ska strukturerat minska vår energiförbrukning och vårt avfall. Det innebär individuellt och kollektivt ansvar att lära sig mer, påtala brister och se möjligheter inom ramen för vår miljöcertifiering – ISO14001:2015.

Hagabs mål är att gällande lagstiftning endast är ett minimikrav. Vi tänker längre.

 

Miljöpolicy

Hagab skall med kunden i centrum verka för en varaktigt hållbar utveckling med målsättningen att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter och tjänster skall minimeras. Förbättringar inom miljöområdet ska ske i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta skall ske genom att vi:

  • Skapar medvetenhet om hur individ och företag genom aktiviteter kan reducera vår miljöbelastning
  • Alltid värderar miljökonsekvenser vid verksamhetsförändringar
  • Aktivt arbetar för att reducera spill, svinn och kassationer
  • Källsorterar vårt avfall i så stor utsträckning som möjligt
  • Reducerar energianvändningen
  • Utvecklar maskiner och utrustning med effektiv energianvändning

Ett stort antal av våra produkter finns listade och klassificerade enligt SundaHus och Byggvarubedömningens standard, samt svanen-listade.

SundaHus

SundaHus gör bedömningar och klassificeringar av ett stort antal produkter för att få svart på vitt vad produkterna innehåller. Syftet med detta är att man enkelt ska kunna söka i registret efter sunda alternativ på marknaden, för att totalt sätt bygga så sunt som möjligt.

Byggvarubedömningen

Föreningen Byggvarubedömningens arbetar för att främja utvecklingen mot giftfria och hållbara lösningar inom Samhällsbyggnadssektorn. Dess uppgift är att bedöma och tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda produkter. De arbetar för att sätta en standard för miljöbedömningar av produkter i branschen.

Svanen

Svanen är en miljömärkning som arbetar för att bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls. Detta innebär att produkter som listas hos Svanen uppfyller kraven på redovisning av byggmaterial och kemiska byggprodukter.