Sök

Hittar du inte vad du letar efter?

Besök vår dokumentation och ladda ner produktblad, datablad, referensbeskrivningar och logotyper, och en del annat matnyttigt i pdf-format.

Kontakta oss

Om du ändå inte riktigt hittat svar på det du söker, tveka inte att kontakta oss på Hagab. När det gäller brandsäker ventilation är inga frågor obetydliga eller för små. Till kontakt.

Gassläckningssystem – Så funkar det

29 May, 2020

Skydd i extremt känsliga lokaler

I Hagabs sortiment finns två så kallade inertgasspjäll som används i gassläckningssystem för att skapa tryckavlastning. System som används i lokaler med särskilt viktiga funktioner där kravet på brandsäkerhet är extremt högt. Exempelvis serverhallar, transformatorstationer eller driftcentraler inom industri och kraftverk. Miljöer där material och processer måste skyddas, och där vanliga sprinklersystem inte är aktuella. Hagab är alltid med på noterna när kraven är höga.

Inertgasspjäll, ett krångligt ord för en viktig komponent i ett komplext system. Vid hotande brand aktiveras släcksystemet och stora mängder kvävgas från gasbehållare trycks in i lokalen som ska skyddas. Detta görs för att snabbt sänka syrehalten och hålla den på en nivå om ca 10 procent då brand inte kan utvecklas. I vanliga luften är syrehalten cirka 21 procent.

Tryckökningen i lokalen är snabb och för att skydda byggnadens väggar och tak, fönster och dörrar, behöver lokalen tryckavlastas. En uppgift som alltså Hagabs spjäll sköter, oavsett om det är ett litet utrymme på några får kubik, eller lokaler på flera tusen kubikmeter. Spjällen är pneumatiskt kopplade till släckgassystemet och öppnar och stänger vid tryckförändring.

Viktigt att ta med vid beräkning av systemet är byggkonstruktionens hållfasthet, dess täthet och var i byggnaden lokalen ligger. Om tryckavlastning kan göras direkt ut i det fria, vilket är att föredra eller måste ske stegvis via intilliggande utrymmen. Är man osäker på hållfastheten, dimensioneras systemet för säkerhets skull med fler eller större tryckavlastningsspjäll. Innan aktivering ska lokalen ha hunnit utrymmas, men skulle personer bli kvar i lokalen är det inte med fara om livet. Bra att veta det också.

Kategorier
Arkiv